Oficiální turistický portál
TURISTA OBČAN
cz / en / de

Príroda

Kategorie

Okres Dolný Kubín, ako aj celá Orava, svojim geomorfologickým členením predstavuje jedno z najpestrejších území na Slovensku, ktorého geomorfologické celky vytvorili predpoklady pre pestrú mozaiku prírodných hodnôt, tvoriacich záujem štátnej ochrany prírody. Na územie okresu zasahujú štyri veľkoplošné chránené územia (NP Malá Fatra, NP Veľká Fatra, CHKO Horná Orava a CHKO Kysuce). 

Chránený areál

Ostrá skala a Tupá skala

Ostrá skala a Tupá skala sa vypínajú medzi obcami Leštiny a Vyšný Kubín a mestom Dolný Kubín. Chránený areál bol vyhlásený v roku 1972 na ploche 22,3 ha. Chránia sa výrazné skalnaté útvary s niekoľkými menšími jaskyňami (napr. Jaskyňa v Ostrej skale) a s archeologickými nálezmi (na Tupej skale sa zachovali fragmenty niekdajšieho rozľahlého hradiska z obdobia púchovskej kultúry mladej bronzovej doby). Ide o prírodný výtvor so značnými geomorfologickými, estetickými i krajinárskymi hodnotami. Rastie tu vápnomilná kvetena s mnohými chránenými druhmi (poniklec veľkokvetý, ľalia zlatohlavá, konvalinka voňavá). V neprístupných skalných štrbinách hniezdi sokol myšiar a jastrab krahulec. Z Tupej skaly je výhľad takmer na celú dolnú Oravu s hrebeňmi Malej Fatry, Oravskej Magury, Roháčov, Chočských vrchov.

více info

Rieka Orava

Takmer celý tok rieky Orava bol v roku 1997 vyhlásený za chránený areál s rozlohou 441,7463 ha a so 4. stupňom ochrany. Predmetom ochrany je komplex zachovalých riečnych ekosystémov s funkciou biokoridoru nadregionálneho významu s bohatým druhovým zastúpením fauny a flóry a biotopov mnohých chránených, vzácnych a ohrozených druhov organizmov.

 

více info
KontaktKde nás nájdete

Turistická informačná kancelária

Hviezdoslavovo námestie 1651/2

026 01 Dolný Kubín, Slovensko (SK)

tel.:+421/0-915 049 407 +421 43 581 44 70 email:tik@orava.sk web:www.dolnykubin.sk
mapa:Dolný Kubín
Chcem byť informovaný Newsletter
fond mikroprojektů