Oficiální turistický portál
TURISTA OBČAN
cz / en / de

Pamiatky

Kategorie
Kostoly
Rímskokatolícky kostol sv. Kataríny Alexandrijskej

Rímskokatolícky kostol sv. Kataríny Alexandrijskej

zobrazit na mapě

Jeho história siaha do 14. storočia. Od začiatku bol zasvätený sv. Kataríne. Podrobnejšie správy o osudoch dolnokubínskeho kostola sú až zo 16. storočia. Vtedy sa na Orave šíril protestantizmus s príchodom Thurzovcov. V kostole boli zabielené maľby a obrazy a v rokoch 1622 – 1627 kostol prestavali. Z tejto prestavby sa zachoval renesančný epitaf Jóba Zmeškala a jeho manželky rodenej Szent-Ivanyi z roku 1622, ktorý sa nachádza na južnej stene kostola. Po roku 1670 sa za vlády Habsburgovcov vrátili všetky kostoly opäť do správy katolíkov, teda aj dolnokubínsky kostol. Na prelome 17. a 18. storočia bol kostol opäť striedavo v rukách katolíckej a evanjelickej cirkvi. Definitívne sa dostal do správy katolíkov po roku 1709 po potlačení kuruckých nepokojov v Uhorsku. V roku 1725 bol kostol prestavaný v barokovom slohu a v tomto stave zostal poldruha storočia. V osemdesiatych rokoch 19. storočia dal kostol prestaviť direktor oravského panstva župan Zichy v slohu, ktorý imituje gotiku. Stavebné práce viedol Ing. Cancrini, kamenárske práce taliansky majster Francesco Joannes. Vežové hodiny boli privezené z Viedne. Prestavba prebiehala za dekana, farára Jozefa Kohúta, ktorý tu pôsobil od roku 1856 takmer päťdesiat rokov. Posviacku kostola vykonal 2. augusta roku 1887 spišský biskup Juraj Častka za prítomnosti župana Zichyho. 8. mája 1895 vypukol v Dolnom Kubíne veľký požiar, ktorý zachvátil aj kostol, zničil vežu, strechu a celý vonkajšok. Dekan Jozef Kohút za podpory patróna a veriacich dal kostol opraviť. Za dekana Maxiána boli v roku 1926 zakúpené zvony. V ďalšom období 1979 – 1981 sa vykonali nákladnejšie práce. Kostol bol pokrytý medenou krytinou, zvnútra reštaurovaný a upravený na bohoslužby podľa požiadaviek obnovenej liturgie. V roku 2005  bol interiér kostola podrobený generálnej oprave, vďaka ktorej získal terajší vzhľad. Vykonali sa práce súvisiace s podlahovým kúrením a elektrifikáciou kostola, bola položená nová dlažba, vybudovalo sa sociálne zariadene, postupne boli zakonzervované a reštaurované pamiatky v interiéri kostola, maľby, krížová cesta atď. V roku 2006 sa uskutočnila oprava fasády farského kostola a v tom istom roku aj úpravy jeho okolia. Boli reštaurované aj ďalšie pamiatky v interiéri kostola (bočný oltár sv. Jozefa a bočný oltár Sedembolestnej Panny Márie). Na budove fary sa nachádzajú pamätné tabule Jozefa Kohúta a Mons. Viktora Trstenského.

více info
Kostol Povýšenia sv. Kríža

Kostol Povýšenia sv. Kríža

zobrazit na mapě

Bezprostredný podnet na výstavbu Kostola Povýšenia sv. Kríža na sídlisku Brezovec dal Mons. Alfonz Letanovský. K realizácii stavby došlo za výdatnej finančnej a pracovnej podpory dolnokubínskych veriacich, ale tiež aj iných veriacich mimo našej farnosti.  Základný kameň pre dolnokubínsky kostol Povýšenia sv. Kríža posvätil Svätý otec Ján Pavol II. dňa 22. apríla 1990 v Bratislave pri príležitosti svojej prvej návštevy vtedajšieho Česko-Slovenska. Samotná výstavba kostola bola začatá v júni 1992. Stavba má pôdorys 8- uholníka o opísanej kružnici 36m, veža s krížom dosahuje výšku 37,5m. Vo veži sú umiestnené tri zvony. Prvé nadzemné podlažie pozostáva z hlavnej lode kostola so svätyňou, priľahlou kaplnkou zasvätenou Fatimskej Panne Márii a z lode kostola sa môžeme dostať troma schodišťami na rozsiahly chór. Autorom súsošia hlavného oltára, krížovej cesta a ďalších sôch v chráme je akademický sochár Peter Švaral. Samotný kostol je viacúčelový. Okrem svojho eminentného poslania sa tu konajú aj iné nábožensko-kultúrne podujatia. Boží stánok zasvätený Povýšeniu sv. Kríža posvätil otec biskup Mons. doc. ThDr. František Tondra spišský diecézny biskup v sobotu 13. septembra 1997.  

více info
Evanjelický kostol augsburského vyznania

Evanjelický kostol augsburského vyznania

zobrazit na mapě

Koncom 16. a na začiatkom 17. storočia narastal počet vznikajúcich evanjelických cirkevných zborov s početnou výstavbou nových kostolov, kaplniek a fár. V roku 1784 sa začala veľká finančná zbierka na stavbu chrámu na pozemku pri stoličnom dome. Základný kameň bol položený 19. marca 1784. Kostol sa staval z kameňa s drevenou povalou bez veže. Práce boli dokončené v tom istom roku 24. júna 1784. V roku 1842 sa realizovali ďalšie práce na kostole, a to stavba veže so zvonmi. O rok neskôr dali veriaci v Pešti zhotoviť nový pol tony vážiaci zvon. Dochoval sa až do dnešných čias, aj keď na konci 20. storočia praskol a bol nanovo vyhotovený z toho istého materiálu. V roku 1893 časť mesta zasiahol veľký požiar. Zhorel aj tolerančný kostol. Cirkev sa rozhodla postaviť nový a väčší kostol na tom istom mieste. Farár Pavol Samuel Novák organizoval domáce a najmä zahraničné zbierky na výstavbu, ktorá prebiehala v rokoch 1893 – 1894 na základe projektov Félixa Bullu. Oltár, kazateľňa a krstiteľnica je dielom rezbárskej školy v Bardejove. Chrám bol vysvätený 25. novembra v roku ukončenia prác. Po smrti Pavla Samuela Nováka v roku 1925 tu pôsobil farár Ján Bezek z Liptovského Petra, a to až do konca 2. svetovej vojny. V období jeho pôsobenia sa v rokoch 1934 realizovalo vyzdobenie interiéru chrámu, a to maľba interiéru kostola podľa návrhu akademického maliara Jána Hálu, ktorú realizoval Anton Bodnár. Uskutočnila sa tiež generálna oprava fasády, rekonštrukcia elektroinštalácie a i. Na prelome sedemdesiatych a osemdesiatych rokov 20. storočia sa realizovala rekonštrukcia kostola, ktorý znehodnocovala vysoká vlhkosť muriva. V predsieni kostola je umiestnená tabuľa padlých počas rokov 1914 – 1918. Na budove fary oproti kostolu sa nachádza pamätná tabuľa Samuela Nováka.

více info
KontaktKde nás nájdete

Turistická informačná kancelária

Hviezdoslavovo námestie 1651/2

026 01 Dolný Kubín, Slovensko (SK)

tel.:+421/0-915 049 407 +421 43 581 44 70 email:tik@orava.sk web:www.dolnykubin.sk
mapa:Dolný Kubín
Chcem byť informovaný Newsletter
fond mikroprojektů