Oficiální turistický portál
TURISTA OBČAN
cz / en / de

Kultúra

Kategorie
Kultúra
Mestské kultúrne stredisko

Mestské kultúrne stredisko

zobrazit na mapě

Mestské kultúrne stredisko je kultúrnou inštitúciou, ktorá v meste i celom regióne zabezpečuje množstvo kultúrno-spoločenských podujatí, výstav, koncertov, divadelných predstavení a podobne. Vďaka jeho úsiliu majú obyvatelia i návštevníci mesta možnosť obohatiť svoj voľný čas o mnohé kultúrne zážitky. Mestské kultúrne stredisko je mestskou príspevkovou organizáciou s právnou subjektivitou. Svojou činnosťou je pokračovateľom Osvetového domu, ktorý v meste fungoval od 50-tych rokov, kedy na celom Slovensku vznikali Domy osvety. V r. 1972 došlo k rozdeleniu na Okresný osvetový dom a Mestský osvetový dom. Zároveň sa Okresný osvetový dom presťahoval do iných priestorov a Mestský osvetový dom zostal v budove Evanjelickej cirkvi na Hviezdoslavovom námestí.  Súčasné stredisko vzniklo zlúčením Mestského osvetového domu a Kina Dukla. Novú budovu MsKS na Námestí slobody využívajú dolnokubínčania od apríla 1986. V priestoroch hlavnej budovy strediska na Námestí slobody sa nachádza divadelná sála s bežnou kapacitou 384 miest, ktorej javisko rozmermi a technickými parametrami spĺňa požiadavky väčšiny bežných divadelných, či koncertných predstavení. Estrádna sála je určená na organizovanie rôznych podujatí spoločenského charakteru ako svadby, stužkové slávnosti, plesy, karnevaly, ale aj koncerty, konferencie, schôdze, burzy a pod. Je priamo prepojená s priľahlou reštauráciou a v zákulisí je prepojenie na divadelnú sálu a divadelné šatne. V budove sa tiež nachádza výstavná sieň, v ktorej sa konajú výstavy amatérskych, poloprofesionálnych ale aj profesionálnych umelcov a fotogaléria vo foyeri, využívaná podobne. Učebné a klubové priestory v "A" bloku budovy bývajú pravidelne využívané pre organizovanie jazykových a iných kurzov, k prenájmom na schôdzovú činnosť rôznych spoločenských organizácií, prezentáciám firiem a organizácií, prípadne k uzavretým spoločenským posedeniam. 

více info
Oravská galéria

Oravská galéria

zobrazit na mapě

Oravská galéria je regionálna galéria s krajskou pôsobnosťou pre Žilinský samosprávny kraj. Nachádza sa v hornej časti Hviezdoslavovho námestia pri Evanjelickom kostole a. v. Galéria bola založená v roku 1965 so sídlom v Oravskom Podzámku. Ťažisko práce bolo v počiatočnom období v zberateľskej a výskumnej činnosti. Za prvé roky existencie galéria sústredila 1920 exponátov, ktoré položili základ budúcich kolekcií. V roku 1970 získala galéria vhodné expozičné priestory v Dolnom Kubíne. V roku 1970 sa presťahovala do budovy bývalého Župného domu (Dvojposchodová murovaná budova s ústredným arkádovým dvorom bola postavená v polovici 17. storočia a od r. 1686 slúžila ako sídlo Oravskej župy. Dnešnú podobu získal dom po rozsiahlej obnove v roku 1893. Celá fasáda má neobarokovú úpravu z r. 1896, nad hlavným vchodom je umiestnený župný erb Oravy z 18. storočia) na námestí, ktorý bol v minulosti sídlom Oravskej župy. V súčasnosti je to administratívne a výstavné centrum galérie.V roku 1987 začala rozsiahla generálna rekonštrukcia budovy galérie. V tomto období galéria presťahovala svoje pracoviská do Kubíniyovského kaštieľa vo Vyšnom Kubíne. Renovácia budovy bola ukončená v roku 1994 a otvorenie obnoveného objektu a nových expozícií sa uskutočnilo 29. septembra 1995. V uvedenom roku sprístupnila Oravská galéria trvalé expozície z vlastných zbierok a rozšírila tak malý počet existujúcich stálych expozícií výtvarného umenia na Slovensku. História vzniku galérie a budovania zbierkového fondu neoddeliteľne súvisí aj s krátkodobou výstavnou činnosťou. Od svojho založenia pripravila galéria veľký počet výstav slovenského a zahraničného výtvarného umenia. Jedinečným zbierkovým fondom, v ktorom sa nachádza takmer 8 000 výtvarných diel, tak patrí Oravská galéria medzi najvýznamnejšie verejné galerijné inštitúcie na Slovensku.

Vstupné:

 

  • dospelí: stále expozície          2 €,      výstavy - 1 €
  • dôchodcovia, ZŤP (dospelí), vojnoví veteráni - 1 €
  • deti, študenti - vstup zadarmo
  • v prvú nedeľu mesiaca — vstup zadarmo pre všetkých návštevníkov


 

 

 Oravská galéria v Google Art Projekte

více info
Oravská knižnica Antona Habovštiaka

Oravská knižnica Antona Habovštiaka

zobrazit na mapě

Oravská knižnica Antona Habovštiaka je regionálnou kultúrnou, informačnou a vzdelávacou inštitúciou, ktorej zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj. Od 9.12.2004 knižnica nesie pomenovanie Oravská knižnica Antona Habovštiaka po významnom oravskom jazykovedcovi a spisovateľovi Antonovi Habovštiakovi. V súčasnosti plní funkciu verejnej mestskej knižnice pre mesto Dolný Kubín a regionálnej knižnice pre územie okresov Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín. Otváracie hodiny

  školský rok júl - august
pondelok 08.00 - 16.00   08.00 - 16.00 
utorok 08.00 - 18.00 08.00 - 16.00
streda 10.00 - 18.00 10.00 - 18.00
štvrtok 08.00 - 18.00 08.00 - 16.00
piatok 08.00 - 18.00 08.00 - 16.00
sobota 08.30 -12.30 zatvorené


více info
Oravské kultúrne stredisko

Oravské kultúrne stredisko

zobrazit na mapě

Je odborným programovým a poradenským centrom pre kultúru a vzdelávanie v regióne. Realizuje významné aktivity a projekty s medzinárodným rozsahom a v súčasnosti patrí medzi kvalitatívne najlepšie hodnotené regionálne kultúrne a osvetové strediská v rámci Slovenskej republiky. Ako tvorca a spoluusporiadateľ významných kultúrnych podujatí na Orave organizuje najmä festivaly, súťaže, prehliadky, výstavy, tvorivé dielne a vzdelávacie aktivity z oblasti tradičnej i súčasnej kultúry. Každý rok realizuje viac ako 20 scénických programov, do 20 regionálnych, krajských, celoštátnych i medzinárodných súťaží, desiatky výstav a takmer 100 vzdelávacích podujatí pre 63 obcí a miest Oravy.  Aktívne spolupracuje s miestnou a regionálnou samosprávou, tretím sektorom a ďalšími partnermi na Slovensku a v zahraničí. Vytvára  podmienky pre rozvoj miestnej kultúry, zachováva a rozvíja regionálnu kultúrnu diverzitu. Svojou vzdelávacou činnosťou významnou mierou prispieva k získavaniu nových vedomostí a zručností i  nových postojov a návykov. V rámci svojej územnej pôsobnosti vytvára a odborne usmerňuje  aktivity miestnej kultúry. Jeho hlavným poslaním je vytvárať podmienky pre rozvoj miestnej kultúry, záujmovo-umeleckej činnosti, zachovávať kultúrne symboly regiónu a zabezpečovať kultúrne a vzdelávacie aktivity pre široký okruh občanov.


více info
KontaktKde nás nájdete

Turistická informačná kancelária

Hviezdoslavovo námestie 1651/2

026 01 Dolný Kubín, Slovensko (SK)

tel.:+421/0-915 049 407 +421 43 581 44 70 email:tik@orava.sk web:www.dolnykubin.sk
mapa:Dolný Kubín
Chcem byť informovaný Newsletter
fond mikroprojektů