Oficiální turistický portál
TURISTA OBČAN
cz / en / de
Kategorie

Oravské kultúrne stredisko

tisk poslat známým
Zobrazit na mapě
Kontaktné údaje
Oravské kultúrne stredisko 
Bysterecká 1263/55
026 01 Dolný Kubín
 
Tel / Fax: +421 43 586 4928
e-mail:osvetadk@osvetadk.sk
web: www.osvetadk.sk

Otváracie hodiny

pondelok - piatok 7:30 - 15:30


Je odborným programovým a poradenským centrom pre kultúru a vzdelávanie v regióne. Realizuje významné aktivity a projekty s medzinárodným rozsahom a v súčasnosti patrí medzi kvalitatívne najlepšie hodnotené regionálne kultúrne a osvetové strediská v rámci Slovenskej republiky. Ako tvorca a spoluusporiadateľ významných kultúrnych podujatí na Orave organizuje najmä festivaly, súťaže, prehliadky, výstavy, tvorivé dielne a vzdelávacie aktivity z oblasti tradičnej i súčasnej kultúry. Každý rok realizuje viac ako 20 scénických programov, do 20 regionálnych, krajských, celoštátnych i medzinárodných súťaží, desiatky výstav a takmer 100 vzdelávacích podujatí pre 63 obcí a miest Oravy.  Aktívne spolupracuje s miestnou a regionálnou samosprávou, tretím sektorom a ďalšími partnermi na Slovensku a v zahraničí. Vytvára  podmienky pre rozvoj miestnej kultúry, zachováva a rozvíja regionálnu kultúrnu diverzitu. Svojou vzdelávacou činnosťou významnou mierou prispieva k získavaniu nových vedomostí a zručností i  nových postojov a návykov. V rámci svojej územnej pôsobnosti vytvára a odborne usmerňuje  aktivity miestnej kultúry. Jeho hlavným poslaním je vytvárať podmienky pre rozvoj miestnej kultúry, záujmovo-umeleckej činnosti, zachovávať kultúrne symboly regiónu a zabezpečovať kultúrne a vzdelávacie aktivity pre široký okruh občanov.


Soubory ke stažení Podujatia máj 2017
KontaktKde nás nájdete

Turistická informačná kancelária

Hviezdoslavovo námestie 1651/2

026 01 Dolný Kubín, Slovensko (SK)

tel.:+421/0-915 049 407 +421 43 581 44 70 email:tik@orava.sk web:www.dolnykubin.sk
mapa:Dolný Kubín
Chcem byť informovaný Newsletter
fond mikroprojektů