Oficiální turistický portál
TURISTA OBČAN
cz / en / de

Vodopády na území oravskej časti Malej Fatry

tisk poslat známým

Zložitá geologická stavba i zložitá tektonika Malej Fatry podmienili aj v jej oravskej časti vznik viacerých vodopádov. Na rozhraní regiónov Orava a Turiec sa nachádza jeden z najkrajších vodopádov na Slovensku – Šútovský vodopád, ktorý tvorí súčasť tiesňavy Tesné. Má výšku 38 m a šírku toku nad vodopádom viac ako 2 m. Vznikol v dôsledku horotvorných pohybov, keď došlo k vzniku Malej Fatry a poklesu Turčianskej kotliny.

Kraľovany, Bystrička (lom)

Pri vyústení doliny Bystrička sa nachádzajú dva vodopády. Vodopád Kraľovany Iom je situovaný na bezmennom potoku, v starom, už opustenom veľkoetážovom lome na granodiorit. Vznikol čiastočne umelo v jeho lomovej stene. Po vylúčení ťažby 4-etážový vodopád postupne prerastá náletovými drevinami, steny zosutievajú a nadobúdajú charakter prirodzenosti. Výška jednej etáže je 12m.

Kraľovany, Vyhnaná

Na potoku Vyhnaná, na lokalite Bystrička – Nad kameňolomom (Pri Bani) sa nachádza vodopád s prepadovou hranou 25m (odhad). Esteticky rušivým prvkom je tu nezrekultivovaná lomová stena veľkoetážového kameňolomu nachádzajúca sa v blízkosti vodopádu.

Kraľovany, Ihravý potok

Vodopád sa nachádza v Kraľovianskej doline na pravom prítoku (Ihraý potok) rieky Orava, na lokalite Svinky – Prímostie. Zaujímavosťou 5,70 m vysokého vodopádu je tu pekne vyvinutý krútňavový hrniec s priemerom 0,5m.

Párnica

V hornom úseku Šútovskej doliny, v rokline Tesnô, asi 300m nad Šútovským vodopádom, sa nachádza 4,5 m vysoký vodopád. Patrí do kategórie nízkych vodopádov.

Zázrivá - Biela

Nad osadou Biela, v hornom úseku Hlbokého potoka (miestny názov Padácá), v skalnom defilé Malého Rozsutca, sa nachádza vodopád prepadajúci sa cez 15 m vysokú skalnú stenu.

Veličná

Prítoky horného úseku Istebnianskeho potoka majú väčšinou bystrinný charakter. Na jednom z nich, bezmennom ( miestny názov Spušťák), pritekajúcom z pravej strany, vznikol vodopád o prepadovej hrane 8,85m. Okolie vodopádu je v súčasnosti silne atakované kalamitnou záťažou dreva.

Zdroj: Zborník Oravského múzea 2010 - XXVII

KontaktKde nás nájdete

Turistická informačná kancelária

Hviezdoslavovo námestie 1651/2

026 01 Dolný Kubín, Slovensko (SK)

tel.:+421/0-915 049 407 +421 43 581 44 70 email:tik@orava.sk web:www.dolnykubin.sk
mapa:Dolný Kubín
Chcem byť informovaný Newsletter
fond mikroprojektů