Oficiální turistický portál
TURISTA OBČAN
cz / en / de

Príroda

Kategorie

Okres Dolný Kubín, ako aj celá Orava, svojim geomorfologickým členením predstavuje jedno z najpestrejších území na Slovensku, ktorého geomorfologické celky vytvorili predpoklady pre pestrú mozaiku prírodných hodnôt, tvoriacich záujem štátnej ochrany prírody. Na územie okresu zasahujú štyri veľkoplošné chránené územia (NP Malá Fatra, NP Veľká Fatra, CHKO Horná Orava a CHKO Kysuce). 

Prírodná pamiatka

Bôrická mláka

V roku 1974 bola Bôrická mláka zaradená do zoznamu prírodných pamiatok. Celková výmera chráneného územia je 0,6 ha. Predmetom ochrany je bezodtokové jazierko so slatinnou a s rašelinovou vegetáciou na severnom úpätí Bôrika v údolí Dolinského potoka v Kysuckej vrchovine. Vyskytujú sa tu viaceré vzácne druhy rastlín a ohrozených druhov obojživelníkov (kľuka močiarna, vachta trojlistá, páperník alpínsky).více info

Kraľoviansky meander

V roku 1990 bol Kraľoviansky meander zaradený do zoznamu prírodných pamiatok. Celková výmera chráneného územia je 18,23 ha. Predmetom ochrany je veľmi vzácna forma riečneho reliéfu – antecedentný prelom Váhu bez výbežok Veľkej Fatry. Spôsob vzniku je totožný ako u Domašínskeho meandra.

více info

Pucovské zlepence

V roku 1990 boli Pucovské zlepence zaradenýédo zoznamu prírodných pamiatok. Celková výmera chráneného územia je 4,8485 ha. Predmetom ochrany je významná geologická lokalita paleogénnych zlapencov v Oravskej vrchovine, dôležitej z vedecko-výskumného, náučného a kultúrneho hľadiska.

více info
KontaktKde nás nájdete

Turistická informačná kancelária

Hviezdoslavovo námestie 1651/2

026 01 Dolný Kubín, Slovensko (SK)

tel.:+421/0-915 049 407 +421 43 581 44 70 email:tik@orava.sk web:www.dolnykubin.sk
mapa:Dolný Kubín
Chcem byť informovaný Newsletter
fond mikroprojektů