Oficiální turistický portál
TURISTA OBČAN
cz / en / de

Park dejateľov

tisk poslat známým

Mnohé významné osobnosti Dolného Kubína už svoje sochy, reliéfy či pamätné tabule v meste majú – napríklad Janko Matúška, Pavol Országh Hviezdoslav a iní. V Parku dejateľov sa teda pripomínajú ďalšie známe postavy rodákov ale aj tých, ktorí v meste žili a pôsobili. Park sa nachádza medzi Oravskou galériou a kostolom Evanjelickej cirkvi a. v. na Hviezdoslavovom námestí. Tvorí ho osem reliéfov týchto osobností: Ivan Ballo (1909 – 1977), zakladateľ slovenskej profesionálnej hudobnej publicistiky a kritiky – Pavol Bujnák (1882 – 1933), literárny kritik, historik, estetik, jazykovedec a prekladateľ – Theo Herkeľ Florin (1908 – 1973), básnik, redaktor, diplomat – Juraj Janoška (1856 – 1930), spisovateľ, publicista, predseda obnovenej Matice slovenskej, prvý biskup evanjelickej cirkvi na Slovensku – Ladislav Nádaši-Jégé (1866 – 1940), župný a neskôr okresný lekár, spisovateľ, významný predstaviteľ slovenského historického románu – Margita Figuli (1909 – 1995), spisovateľka, prekladateľka, hlavná predstaviteľka lyrizovanej prózy v slovenskej literatúre – Andrej Halaša (1852 – 1913), redaktor, prekladateľ, etnograf,divadelný organizátor a právnik – Peter Škrabák (1924 – 1996), riaditeľ Literárneho neskôr Oravského múzea P. O. Hviezdoslava, pedagóg, dirigent, recitátor, divadelný ochotník. Stvárnenie reliéfov realizoval akademický sochár Rajmund Laur.

KontaktKde nás nájdete

Turistická informačná kancelária

Hviezdoslavovo námestie 1651/2

026 01 Dolný Kubín, Slovensko (SK)

tel.:+421/0-915 049 407 +421 43 581 44 70 email:tik@orava.sk web:www.dolnykubin.sk
mapa:Dolný Kubín
Chcem byť informovaný Newsletter
fond mikroprojektů