Oficiální turistický portál
TURISTA OBČAN
cz / en / de

Kalendár

Kategorie
Výstava
Autumn art workshop ORAVA

Autumn art workshop ORAVA

Hotel Orava Srňacie, Dolný Kubín

více info
Jednota protikladov

Jednota protikladov

Miroslav Knap a Ján Suško spolu vystavujú v Dolnom Kubíne

Vo výstavných priestoroch Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne ožije v októbri farebný svet snovosti a fantastických bytostí Miroslava Knapa a imaginárneho realizmu, zhmotnenia vnútorných pocitov Jána Suška vo figurálnej tematike démonov a anjelov. Na spoločnej výstave pod názvom Jednota protikladov budú od 8. októbra do 4. novembra obidvaja autori prezentovať výber zo svojich malieb a grafík. Poprední oravskí výtvarníci aktuálne pôsobia ako pedagógovia na Spojenej škole v Nižnej a dolnokubínska výstava bude ich prvou spoločnou prezentáciou. Každý autor bude  prierezom doterajšej tvorby prezentovať svojský výtvarný rukopis. Vernisáž výstavy, na ktorú srdečne pozývajú i autori, sa uskutoční 8. októbra 2015 o 17.00 hodine.

Ôsma tohtoročná výstava v Oravskom kultúrnom stredisku, organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, je pokračovaním dlhodobej spolupráce a prezentácie výtvarne nadaných Oravcov združených v Klube výtvarníkov i spolupráce so Spojenou školou v Nižnej.

více info
Čáry máry fuk

Čáry máry fuk

fotogaléria MsKS

více info
János BALÁZS - Zamilovaný do slnka / A nap szerelmese

János BALÁZS - Zamilovaný do slnka / A nap szerelmese

Oravská galéria, Malá výstavná sieň, 4.6.2015 o 16,30 hod.

Miesto konania: Oravská galéria, Dolný Kubín, Malá výstavná sieň Župného domu

Usporiadateľ: Oravská galéria v Dolnom Kubíne

Iniciátor: Maďarský inštitút v Bratislave / Pozsonyi Magyar Intézet  

Partner: Múzeum Bélu Dornyayho, Šalgótarján / Dornyay Béla Múzeum, Salgótarján

Kurátorka: Peák Ildikó, hlavná muzeologička, historička umenia

Vernisáž:  4. 06.2015 o 16.30 hod.

Termín trvania výstavy:  4. 06. – 6.09.2015                                                 

Otvorené: ut – ne od 10.00 do 17.00 hod

 

János Balázs sa narodil 28. novembra 1905 v Dolnom Kubíne, v rodine známych cigánskych primášov. Ako päťročný sa po smrti otca s matkou a štyrmi súrodencami presťahovali naspäť do Šalgótarjánu, odkiaľ rodina pochádzala.  Kresliť začal už v detstve, avšak potom sa  na dlhší čas odmlčal a znovu sa začal maľovaniu venovať  v pokročilejšom  veku, keď dovŕšil 63 rokov. V jeho dielach sa mieša magický realizmus s mystickým svetom cigánskych rozprávok  s prvkami skutočného sveta. Jeho tvorbu charakterizuje monumentalizmus, intezita farieb a surrealistické prepojenie motívov, ktoré úplne pokrývajú jeho obrazy. Chodil do školy iba dva roky, tretí ročník už ani nezačal. Napriek týmto skutočnostiam sa naučil čítať a stal sa  bibliofilom. Za desaťročia zozbieral obrovské množstvo literárnych zážitkov, ktoré sa neskôr objavili v jeho tvorbe. Ako vojak slúžil v Lučenci, potom ho nasadili na východný front. V roku 1944 padol do zajatia a čakalo ho trojročné väzenie. V zajateckom tábore veľa čítal, najmä maďarských a svetových klasikov. Ako 43-ročný sa vrátil späť do Maďarska a už nikdy viac neodišiel zo Šalgótarjánu. Viedol pustovnícky život a jeho chatrč navštevovali iba deti, ktoré mu prinášali k maľovaniu potrebné veci, ako farby, handry a dosky. Zaujímal sa o dejiny a mýty maďarského a rómskeho ľudu, kvety a zvieratá, vízie a skutočnosť. Tvoril vo svojom prostredí bez elektriny, rádia, novín a televízie. Hoci ho média objavili, úspech nevedel spracovať. Po  diagnostikovanej paralýze už nebol schopný tvoriť, posledné roky svojho života strávil v posteli a  bezmocný. Zomrel v Šalgótarjáne v roku 1977.

více info
Ašot HAAS - Vesmír v priestore / Universe in Space

Ašot HAAS - Vesmír v priestore / Universe in Space

Oravská galéria, Veľká výstavná sieň, 4.6.2015 o 16,30 hod.

Miesto konania: Oravská galéria, Dolný Kubín, Veľká výstavná sieň Župného domu

Kurátorka: Eva Ľuptáková

Koncepcia a priestorová inštalácia: Ašot Haas a akad.arch. Dušan Voštenák

Vernisáž: 4.6.2015  o 16.30 hod.

Termín výstavy: 4.6. – 6.9.2015                                                  

Otvorené: ut – ne od 10.00 do 17.00 hod

 

Dolný Kubín – Oravská galéria prvýkrát predstavuje dielo mladého  umelca Ašota M. Haasa, ktorý často pracuje s konceptom optickej ilúzie. Práce Ašota Haasa sú ojedinelé svojou formou, obsahom i spôsobom, akým relativizujú hranice reality divákovho sveta. Výstava patrí medzi najdôležitejšie prezentačné aktivity k päťdesiatemu výročiu založenia Oravskej galérie.

 

Výtvarník na doteraz najrozsiahlejšej samostatnej výstave predstavuje svoje originálne svetelné objekty zo skla i plastu, ktoré vytvárajú hru s ilúziou a diváka zavedú do virtuálneho sveta rozličných farieb a tvarov. Ašota Haasa fascinuje geometria, svetlo, high-tech či kybernetika. Expozícia s názvom  Vesmír v priestore / Universe in Space ponúka nielen svetelné objekty v trojrozmernom meradle, ale aj monumentálne obrazy zachytávajúce zväčšené detaily nedokonalostí virtuálneho sveta. Haasova práca je založená na logickom a presnom myslení, nepotrebuje ako impulz žiadne príbehy ani atribúty z vonka. Pohybuje sa na dvoch póloch medzi absolútnym poriadkom a náhodou, ktorá preniká do finálneho diela tak, že rozohrá nejakú sériu, kde elementy manipuluje  podľa určitého pravidla, a z ich pohybu potom touto "plánovanou" náhodou vzniká výtvarná skutočnosť, ktorá má cez svoju racionálnu metódu vzniku silnú emotivitu. Tí, ktorí sa o autorovu prácu zaujímajú systematicky, zdôrazňujú, nakoľko je  vo svojej metóde poctivý a dôsledný a ako pozoruhodným spôsobom  posunul statický charakter konštruktívnych polôh výtvarného umenia tým, že do neho vniesol pohyb. K tomuto posunu došiel úplne logicky ďalším rozvíjaním vertikálne - horizontálneho poriadku, ak teda mám pomenovať určitý systém, ktorým bol  autor zaujatý.

Je to jednoducho iný svet  videnia, iný zdroj zážitkov. Obrazová plocha má svoje zákony a poriadok a tie je potrebné objavovať. Základným princípom autorovej tvorby je séria, cyklus, v ktorej sa pohyb, poriadok, náhoda aj vrstvenie znakov či elementov exponuje oveľa zreteľnejšie a prehľadnejšie ako v jednotlivom obraze. Z matematického hľadiska by mohlo ísť o nekonečné kombinácie. A autor, ten má dve možnosti, buď sériu dokončí a prejde k inej, alebo použije jednu časť myšlienky a rozvinie ju v novej sérii. Cesty sú naozaj neobmedzené. Autorský charakter  je v myslení, v organizácii , analýze, čistote  a pre Ašota Haasa aj v povestnej starostlivosti prípravy svojich výstav.

 
"Človek nevidí a necíti všetko, žijeme v istom spektre vnímania a myslenia. Snažím sa vytvárať priestory a objekty, ktoré nemožno vidieť v reálnom svete, prekračujú hranice a vytvárajú ilúzie nejakej perspektívy, pohľadu. Každý človek môže moje diela vnímať inak, niekomu sa z nich zatočí hlava, niekoho prenesú do inej sféry, niekto ich pochopí ako metaforu na súčasnosť v ktorej žijeme, či len ako hru. Do diel nevkladám konkrétnu tému, vysielajú rôzne impulzy, pre každého niečo iné. Hlavne by mali v človeku vyvolať nejaké emócie " ( Ašot Haas)

 

CV:

Ašot Haas sa narodil v roku 1981 v Moskve. Strednú školu úžitkového umenia v Bratislave, odbor kamenosochárstvo, ukončil v roku 2000. V rokoch 2000-2007 študoval na bratislavskej Vysokej škole výtvarných umení, kde vystriedal niekoľko odborov. Prešiel ateliéry Industrial Design (F. Chrenka), Transport Design (Š. Klein), Ateliér skla (J. Gavula) a Socha, Objekt, inštalácia (J. Meliš). V roku 2006 získal prvú cenu za minútový film na medzinárodnom filmovom festivale v Bratislave a v roku 2007 mu bola udelená prestížna Cena Galéria Nova za sklo. Ašot Haas vystavuje po celej Európe i USA a jeho diela sú súčasťou zbierok významných galérií.

více info
Rudolf Cigánik vystavuje na Orave

Rudolf Cigánik vystavuje na Orave

Rudolf Cigánik. Toto meno možno mnohým nič nehovorí, no v niektorých okruhoch, predovšetkým v tých umeleckých, a to nie len na Slovensku, ale aj v ďalekej Číne, Luxembursku, Srbsku či Vatikáne silne rezonuje. Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, má to potešenie priblížiť záujemcom o výtvarné umenie slovenského akademického maliara, grafika, ilustrátora, medailéra a predovšetkým tvorcu poštových známok a spoluautora najkrajšej poštovej známky sveta vo svojich výstavných priestoroch. Pozývame Vás všetkých, tvorcov a priateľov umenia, na otvorenie výstavy, ktoré sa uskutoční za sprievodu tónov akordeónu v podaní žiaka Základnej umeleckej školy P. M. Bohúňa v Dolnom Kubíne dňa 4. mája 2015 o 17.00 hod.  Načerpať novú inšpiráciu a výtvarný entuziazmus budete môcť až do 29. mája 2015.

více info
70. VÝROČIE KONCA II. SVETOVEJ VOJNY – výstava

70. VÝROČIE KONCA II. SVETOVEJ VOJNY – výstava

Vernisáž výstavy: 4. máj 2015, 15:30 h, Florinov dom v Dolnom Kubíne

Druhá svetová vojna sa stala najväčším a najničivejším konfliktom v doterajších dejinách ľudstva. Do víru vojnových udalostí boli strhnutí obyvatelia viac než 60 štátov, v ktorých žila v tých časoch väčšina obyvateľov Zeme. Bojové operácie sa odohrávali na troch kontinentoch, vo vlnách svetového oceánu a letecké operácie sa rozvíjali vo vzduchu. Do boja sa zapojili milióny vojakov v obrovských armádach, ale vojna kruto zasiahla predovšetkým do života civilného obyvateľstva. Celé národy boli okupované armádami agresorov, obyvatelia mnohých miest a obcí boli vystavení plošnému bombardovaniu, často konkrétne zameranému na ničenie civilného obyvateľstva a infraštruktúry a hrôzy vojny boli zavŕšené koncentračnými a vyhladzovacími tábormi, v ktorých sa odohrala genocída doslova v priemyselnom rozsahu.

 

Tento svetový konflikt hlboko zasiahol aj do života obyvateľov regiónu Oravy. Práve preto sme pripravili výstavu 70. výročie konca II. svetovej vojny, na ktorej si budete môcť pripomenúť históriu, ktorá by sa nemala opakovať

více info
KontaktKde nás nájdete

Turistická informačná kancelária

Hviezdoslavovo námestie 1651/2

026 01 Dolný Kubín, Slovensko (SK)

tel.:+421/0-915 049 407 +421 43 581 44 70 email:tik@orava.sk web:www.dolnykubin.sk
mapa:Dolný Kubín
Chcem byť informovaný Newsletter
fond mikroprojektů