Oficiální turistický portál
TURISTA OBČAN
cz / en / de

Kalendár

Kategorie
Výstava
Obrazy, P. Šoltó

Obrazy, P. Šoltó

MsKS, výstavná miestnosť

více info
PASTIERI

PASTIERI

Oravská galéria - Malá výstavná sieň, Dolný Kubín, ut - ne 10.00 - 17.00

Výstava Pavla Breiera. Viac na www.oravskagaleria.sk

více info
JANKO ALEXY

JANKO ALEXY

Veľká výstavná sieň Oravskej galérie, ut - ne 10.00 - 17.00

Výstava pri príležitosti 120. výročia narodenia autora. Janko Alexy, neúnavný propagátor umenia, prinášal správy z početných výstav v novinách i v Slovenských pohľadoch pod názvom Slovenská romantika. Viac na www.oravskagaleria.sk

více info
Denníky - vernisáž výstavy

Denníky - vernisáž výstavy

Andrea Mirjanská - Nociarová, MsKS o 16,00 hod.

více info
Keď som ja valašil

Keď som ja valašil

vernisáž výstavy Florinov dom 15.12.2014 o 16,00 hodine

více info
Vianočná pohľadnica

Vianočná pohľadnica

8.12.2014 o 14,00 hod. Oravské kultúrne stredisko

Prvou z aktivít bude posúťažná výstava pod názvom Vianočná pohľadnica. Do 11. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže poslalo svoje práce 5057 detí z 311 škôl zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, Bulharska, Ukrajiny a Chorvátska. Súťaž sa tak stretla opäť s veľkým záujmom. Témou prác výtvarne nadaných detí boli vianočné, prírodné, zvykoslovné a biblické motívy. V prácach autorov silno rezonovali vianočné námety, zimné radovánky ponímané formou rodinnej pohody, dodržiavaním zvyklostí a tradícií vo sviatočnom období, prípadne praktizovaním rôznych zimných hier v prírode s rodinou a kamarátmi. Kolekcia víťazných prác bude sprístupnená 8. decembra v Oravskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne, kde sa o 14.00 hodine uskutoční aj vyhlásenie výsledkov spojené s odovzdaním cien. Výstava potrvá do 23. januára 2015 a bude jednou z piatich výstavných posúťažných kolekcií nainštalovaných na sklonku roka okrem Dolného Kubína ešte i vo Varšave,  Zywci, Vlčnove a Topoľčanoch.

více info
„I pamäť nech nám vzácna je...“

„I pamäť nech nám vzácna je...“

populárno – náučný seminár

Drahí milovníci kultúry!

 

„Blahé pozvanie platí aj Vám...“ , prijmite pozvanie na populárno – náučný seminár „I pamäť nech nám vzácna je...“ pri príležitosti 60. výročia otvorenia Literárneho múzea P. O. Hviezdoslava

v Dolnom Kubíne dňa 13. 11. 2014 o 10h.

 Na seminári odznejú príspevky:

 

  • Doc. PaedDr. Miloš Kovačka, PhD. : Ruppeldtov Hviezdoslav – tvorca slovenskej literatúry a kultúry (Kapitola zo štúdie Fedor Ruppeldt a slovenská kultúra)
  • Mgr. Pavol Ondrík: P. O. Hviezdoslav ako prorok a boží muž (paradox proroka)
  • Prof. Július  Rybák: Hviezdoslavov odkaz dnešnému slovanstvu
  • PhDr. Dagmar Kubištová: 60 rokov Literárneho múzea
  • Mgr. Mária Ďubeková: P. O. Hviezdoslav ako zdroj inšpirácie v zbierkach Oravského múzea P. O. Hviezdoslava , prezentácia

 Program seminára spestrí divadelné združenie Evy Lofajovej dramatizáciou Hviezdoslavovej básne Margita.

 Hudobné vstupy:  ZUŠ P. M. Bohúňa.

 Literárne múzeum P.O. Hviezdoslava, ktoré bolo sprístupnené v deň 33. výročia Hviezdoslavovho pohrebu, 13. novembra 1954 je najstarším literárnym múzeom na Slovensku. Expozícia v troch miestnostiach približuje život a tvorbu jedného z najvýznamnejších realistických, lyricko-epických autorov slovenskej literatúry z prelomu 19. a 20. storočia – básnika, dramatika, prekladateľa a advokáta Pavla Országha Hviezdoslava.

více info
Mária Medvecká - NÁVRAT

Mária Medvecká - NÁVRAT

Názov výstavy: NÁVRAT  - Mária Medvecká

reinštalácia stálej expozície Márie Medveckej z Tvrdošína

pri príležitosti 100. výročia narodenia maliarky po 30 rokoch

v Dolnom Kubíne

 

Miesto konania: Župný dom,  Dolný Kubín, Veľká výstavná sieň

Usporiadateľ: Oravská galéria v Dolnom Kubíne

Kurátorka: Eva Ľuptáková

Vernisáž: 13. 11. 2014 o 16.30 hod.

Hudobný program: ZUŠ  P. M. Bohúňa v Dolnom Kubíne

Termín výstavy: 13.11.2014 – 11.01.2015                                                  

Otvorené: denne 10.00 – 17.00 hod

Oravská galéria v Dolnom Kubíne pripravila v roku 2014 celý rad podujatí, ktoré sa viažu k významnému jubileu akademickej maliarky Márie Medveckej.

Poslednou aktivitou  v roku 2014 je krátkodobá reinštalácia stálej expozície z Galérie Márie Medveckej z Tvrdošína. Dolnokubínska verejnosť bude mať možnosť po 30 rokoch opäť vzhliadnuť najrozsiahlejšiu kolekciu diel „ maliarky Oravy“, ktoré sú od roku 1979 vystavené v klasicistickej kúrii z 19. storočia.

Výstava je doplnená o portrétne fotografie autorky v časovom horizonte od 40. po 80. roky 20. storočia.  Návštevník má jedinečnú možnosť oboznámiť sa aj s históriou vzniku a vydania bankovky v nominálnej hodnote 10 korún československých, ktorej autorkou výtvarného návrhu bola Mária Medvecká.

Pre návštevníkov sú pripravené hodnotné publikácie, Mária Medvecká – SPRIEVODCA po expozícii a PRÍBEHY – spomienky a korešpondencia priateľov, ktoré vydala Oravská galéria v roku 2014 pri príležitosti 100. výročia narodenia autorky.

Na vydaní publikácií sa podieľali Oravská galéria, Ministerstvo kultúry SR, Žilinský samosprávny kraj, Mesto Tvrdošín, MUDr. Peter Belan a JUDr. Mária Belanová. Ponuka je rozšírená o knižný titul – KRESBY – Mária Medvecká, ktorý je doplnený básňami Ľubomíra Feldeka v grafickej úprave Miroslava Cipára.

Množstvo spomienkových suvenírov v podobe magnetiek a záložiek do kníh je bonusom pre návštevníkov výstavy.

Žilinský samosprávny kraj vyhlásil rok 2014 pre región Oravy ako Rok osobnosti  Márie Medveckej  pri príležitosti 100. výročia jej narodenia.

více info
Michal Škrovina

Michal Škrovina

Príbehy môjho života

Michal Škrovina - Príbehy z môjho života 

                                podmaľby na skle popredného slovenského insitného maliara

 

Miesto konania: Oravská galéria, Župný  dom, Malá výstavná sieň

Usporiadateľ: Oravská galéria v Dolnom Kubíne

Kurátorka: Eva Ľuptáková

Vernisáž: 13.11.2014 o 16.30 hod.

Termín výstavy: 13.11.2014 – 11.01.2015                                                  

Otvorené: ut – ne od 10.00 do 17.00 hod

 

Príbehy z môjho života  je názov výstavy o podmaľbách na skle významného predstaviteľa insitného umenia, martinského rodáka Michala Škrovinu (nar. 1940).

Výstava mapuje viac ako päť desaťročí systematickej výtvarnej práce autora, ktorý popri svojom civilnom povolaní architekta – urbanistu dokázal všetok svoj voľný čas venovať tvorbe obrázkov na skle a tiež maľovaných drevených figúrok s najrôznejšími námetmi. Pôvodne – začiatkom 70. rokov bolo maľovanie na tabuľové sklo výzvou, či to vôbec dokáže. Pátral po špecifickej technike a neustále skúšal. Na verejnosti sa svojimi obrazmi po prvý krát predstavil začiatkom 80. rokov spolu s neprofesionálnymi výtvarníkmi z Bratislavy. Rok 1982 znamenal v jeho tvorbe dôležitý medzník. Popredný teoretik insitného umenia Štefan Tkáč zaradil jeho obrázky do reprezentatívnej kolekcie slovenského ľudového a insitného umenia, prezentovanej v Paríži. Nasledovalo množstvo výstav – kolektívnych i autorských. Od roku 1991 sa datuje záujem o jeho samostatné výstavy doma a už aj v zahraničí. Z tematického hľadiska je autorova maliarska tvorba neobyčajne rôznorodá. Ako prvé začal maľovať biblické témy, ovplyvnené sakrálnymi podmaľbami na skle. Neobyčajne rád maľuje rodný Turiec, krajinu svojho srdca, ale aj tradičný slovenský vidiek. Často maľuje konkrétnych ľudí z detstva – zaujímavé postavy s pozoruhodnými životnými príbehmi. Zvláštne miesto zaujíma v autorových spomienkach rieka Turiec. Vyvoláva v ňom nielen spomienky na tradičnú rybačku s otcom a starým otcom, ale tiež nevšedné snové predstavy. Svojsky stvárňuje povesti, ako aj historické udalosti. Zaujalo ho obdobie tureckých nájazdov na územie Slovenska a tiež jánošíkovská tradícia. Mimoriadne silnou inšpiráciou je pre autora osobnosť colníka Henriho Rousseaua s jeho úžasným pralesom a krásnymi modelkami. Obľúbené témy spodobuje Michal Škrovina rôznymi spôsobmi insitného prejavu. Napriek istému reálnemu základu pôsobia rozprávkovo čarovne a imaginárne.

Koncom 80. rokov začal Michal Škrovina spolupracovať s Ústredím ľudovej umeleckej výroby v Bratislave. V roku 2001 získal titul majster ľudovej umeleckej výroby v odvetví maľby na sklo.    

Popri tradičnej ľudovej a súčasnej insitnej drevenej a kamennej plastike a ľudových maľbách majú nezastupiteľné miesto v zbierkach Oravskej galérie aj špecifické podmaľby na skle. Zámerom pripravenej výstavy je porovnanie a upriamenie pozornosti na skutočnosť, že  existuje  kontinuálne pokračovanie živej tradície súčasných tvorcov v bohatom zdroji slovenskej výtvarnej kultúry aj v tejto výtvarnej oblasti, čoho dôkazom nesporne  Michal Škrovina je.

více info
KontaktKde nás nájdete

Turistická informačná kancelária

Hviezdoslavovo námestie 1651/2

026 01 Dolný Kubín, Slovensko (SK)

tel.:+421/0-915 049 407 +421 43 581 44 70 email:tik@orava.sk web:www.dolnykubin.sk
mapa:Dolný Kubín
Chcem byť informovaný Newsletter
fond mikroprojektů