Oficiální turistický portál
TURISTA OBČAN
cz / en / de

Tipy na výlety

Kategorie

Stránky sa pripravujú  

Za pamäťami kaštieľov

Kaštieľ Dária Smrecsanyiho

Kaštieľ je jednoposchodová murovaná budova so stredovým portikusom. Hlavnému priečeliu dominuje v strednej časti pomerne masívny balkón, nesený štvoricou dórskych stĺpov. Podlažia oddeľuje plastická kordónová rímsa, prerušená balkónom. Strecha objektu je sedlová s malými stredovými oblokmi a s eternitovou a škridlovou krytinou. Kaštieľ je od roku 1973 evidovaný v ÚZPF pod číslom 2762. Po rekonštrukcii v roku 1995 slúži ako ubytovacie a stravovacie zariadenie. Nachádza sa na prístupovej ceste k centru mesta Dolný Kubín smerom od Žiliny.

Zdroj: JANDURA, T. - ČAJKA, M. 2011. Vidiecke šľachtické sídla v Oravskej stolici

více info

Kaštieľ Alexandra Abaffyho

Abaffyovský kaštieľ bol postavený v renesančnom slohu koncom 16. storočia. Kaštieľ postavili Gužičovci  po tom čo dostali Mokraď do daru od Thurzovcov. Dvojpodlažný podpivničený kaštieľ obdĺžnikovitého pôdorysu zakrýva vysoká manzardová strecha. Hlavnú južnú fasádu zvierajú dve nárožné valcovité veže s cibuľovitými strechami a s lucernami. Južnú fasádu člení v súčasnosti rytmus troch dvojíc okien na každom podlaží. Priečelie na poschodí zdobia motívy oválnych plastických štukových zrkadiel, rozmiestnené medzi oknami, s výnimkou strednej, blízko seba umiestnenej dvojice okien. Okenné otvory lemujú pravouhlé plastické šambrány. Kaštieľ istý čas patril cirkvi, ktorá v ňom zriadila sirotinec. Koncom 18. storočia bol kaštieľ barokovo prestavaný. V tomto čase  kaštieľ i majetky patrili Abaffyovcom. Kaštieľ je od roku 1963 evidovaný v ÚZPF pod číslom 231. Okolo kaštieľa sa rozprestiera prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou z 2. polovice 19. storočia. Kaštieľ stojí v strede mestskej časti Mokraď. V súčasnosti je kaštieľ prispôsobený účelom ubytovania, trávenia voľného času a rôznych aktivít skautov. 

Zdroj: JANDURA, T. - ČAJKA, M. 2011. Vidiecke šľachtické sídla v Oravskej stolici

více info

Kaštieľ Jozefa Csillaghyho

V druhej polovici 18. storočia postavili Dávidovci veľký moderný kaštieľ. Stavbu zakladali vedľa starej lipy pripomínajúcej, že pri nej stálo staršie sídlo rodiny. Monumentálnu blokovú dvojpodlažnú podpivničenú budovu obdĺžnikového pôdorysu zakrýva vysoká manzardová strecha s vikiermi. Pod ťažkou manzardovou strechou (s výrazným tympanonom nad stredovým rizalitom) sú dve rímsové pásma. Z nižšieho sa vertikálne spúšťajú striedme pilastre a medzi nimi sú vyčlenené iba tie najjednoduchšie pozdĺžnikové polia. Šambámy okien a polia medzi pilastrami sú prísne a skromné. Kaštieľ je dvojtraktový s päťdielnym pôdorysom a so vstupnou halou. Zo vstupnej haly sa vychádza na malú terasu a cez schodište zostupuje do parkovej záhrady. Fasáda je viac klasicistická ako baroková. V parcelnom protokole obce bol v roku 1874 zapísaný Jozef Csillaghy (hlavný župan Oravskej stolice) ako majiteľ jedného z mála oravských kaštieľov.  Kaštieľ je od roku 1973 evidovaný v ÚZPF pod číslom 2763. V súčasnosti kaštieľ slúži ako detský domov.

Zdroj: JANDURA, T. - ČAJKA, M. 2011. Vidiecke šľachtické sídla v Oravskej stolici

více info

Kaštieľ Augustína Abaffyho – Horná lehota

Na mieste kaštieľa stála pôvodne kúria Jána Abaffyho, ktorý dostal od Juraja Thurza za verné služby ako niekdajší prefekt Oravského hradu dedinu Horná Lehota. Kaštieľ pochádza z konca 16. storočia. V priebehu 18. storočia došlo k barokovej prestavbe kaštieľa. Dve bočné krídla boli pravdepodobne výsledkom klasicistickej úpravy z prvej polovice 19. storočia. Areál budovy kedysi tvoril majer, mlyn a niekoľko murovaných a drevených objektov. Valbovými strechami krytý podpivničený kaštieľ má ojedinelý architektonický koncept na území celej Oravskej stolice. Hlavné vstupné priečelie vytvára dvojicou vejárovito sa otvárajúcich diagonálnych krídiel čestné nádvorie. V jeho strednej vstupnej časti sa sústreďuje výtvarná výzdoba celého objektu. Všetky fasády kaštieľa zjednocuje masívna plastická korunná rímsa. Centrálny obdĺžnikový priestor má dvojtraktovú šesťdielnu dispozíciu. V roku 1873 kaštieľ patril Augustínovi Abaffymu, ktorý sa stal oravským hlavným županom. Kaštieľ je od roku 1963 evidovaný v ÚZPF pod číslom 220.

Zdroj: JANDURA, T. - ČAJKA, M. 2011. Vidiecke šľachtické sídla v Oravskej stolici.

 

Druhý kaštieľ Augustína Abaffyho vybudovali v polovici 17. storočia na dolnom konci Hornej Lehoty. Bloková dvojpodlažná stavba obdĺžnikového pôdorysu je podpivničená. Kaštieľ zakrýva novodobá vysoká valbová strecha a samostatné kužeľové striešky kryjú štvoricu nárožných arkierov, umiestnených na prvom poschodí. Z pôvodnej stavby zostali okrem murív aj pivnice, zaklenuté valenými klenbami s lunetami. Kaštieľ slúžil v podstate ako majerská budova. Kaštieľ je od roku 1966 evidovaný v ÚZPF pod číslom 2071. Súčasná podoba kaštieľa sa vytvorila počas rozsiahlej stavebnej obnovy v 90. rokoch 20. storočia.

Zdroj: JANDURA, T. - ČAJKA, M. 2011. Vidiecke šľachtické sídla v Oravskej stolici

více info

Kaštieľ Arpáda Kubínyiho

Kaštieľ pochádza  z konca 18. storočia. V druhej polovici 19. storočia ho pseudobarokovo prestavali. Dvojpodlažnú rezidenciu postavili v klesajúcom teréne, zastrešili valbovou strechou a zasadili do prírodného parku. Hlavnému južnému priečeliu dominuje centrálna vertikálna os, tvorená vystupujúcim rizalitom s otvorenými arkádami na oboch podlažiach, ktorá je zakončená masívnym štítom. Trojuholníkovitý štít nesie pomerne zložitú výzdobu, horizontálne rámovanú profilovanými rímsami a vertikálne pilastrami s hlavicami a pätkami. Prízemiu dominuje veľká vstupná miestnosť, z ktorej sa dá dostať do jednotlivých traktov, ako aj na schodisko vedúce na prvé podlažie. V roku 1874 Arpád Kubínyi získal kaštieľ od Alžbety Hanzélyovej. Kaštieľ je od roku 1973 evidovaný v ÚZPF pod číslom 2765. Kaštieľ sa nachádza v strede obce Vyšný Kubín a v súčasnosti je sídlom obecného úradu.

Zdroj: JANDURA, T. - ČAJKA, M. 2011. Vidiecke šľachtické sídla v Oravskej stolici

více info

Kubínyiovský kaštieľ – dolný

Kúria rodu Kubínyi, nazývaná aj ako “Kubínyiovský kaštieľ“ sa nachádza na ľavej strane hlavného cestného ťahu, vedúceho z Ružomberka do Dolného Kubína. Za stavebníka renesančnej kúrie je možné, v súlade s písomnými prameňmi pokladať Beňadika Kubinyho, ktorý postavil niekedy okolo polovice 17. storočia úplne novú stavbu v areáli, ktorý Kubinyovci užívali už od 14. storočia. V polovici 18. storočia bola kúria rozšírená a začiatkom 19. storočia klasicisticky upravená. Kúria pôdorysne pozostáva z troch základných budov: južne umiestnenej jednopodlažnej podpivnečenej kúrie, severne ležiaceho jednopodlažného domu správcu a dvojpodlažnej veže, spájajúcej obe stavby. Vstupná severná fasáda má dominantný stredový vystupujúci rizalit, ukončený trojuholníkovým tympanónom s erbom. Priečelie horizontálne vymedzuje sokel a pomerne masívna korunná rímsa. Hlavný objekt kaštieľa má vysokú manzardovú strechu, veže zakrývajú cibuľové striešky s makovicami. Kúria je od roku 1963 evidovaný v ÚZPF ako kaštieľ pod číslom 220.

Zdroj: JANDURA, T. - ČAJKA, M. 2011. Vidiecke šľachtické sídla v Oravskej stolici

více info
KontaktKde nás nájdete

Turistická informačná kancelária

Hviezdoslavovo námestie 1651/2

026 01 Dolný Kubín, Slovensko (SK)

tel.:+421/0-915 049 407 +421 43 581 44 70 email:tik@orava.sk web:www.dolnykubin.sk
mapa:Dolný Kubín
Chcem byť informovaný Newsletter
fond mikroprojektů